Det er et af projektmålene i Yggdrasil, at udvikle et nyt redksab - en kompetenceattest - som kan være med til at synliggøre reelle kompetnecer. Kompetenceattesten vil rumme nye måder at identificere og dokumentere kompetencer på, der tagr udgangspunkt i ikke-formel og uformel læring. Gennem projektperioden udvikles der i Yggdrasil nye måder, hvorpå en sådan "kompetenceattest" kan anvendes af aktører som f.eks. jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Du kan læse meget mere om kompetenceattesten her.

Kompetenceattest
Vejledning til udfyldelse af kompetenceattest - borger
Vejledning til samtalepartneren ved støtte til udfyldelse af kompetenceattest
Håndbog i kortlægning af kompetencer

Udredning og case