Et er et af projektmålene i Yggdrasil, at udvikle et nyt redskab – en kompetenceattest - som kan være med til at synliggør reelle kompetencer. Kompetenceattesten vil rumme nye måder at identificere og dokumentere kompetencer på, der tager udgangspunkt i ikke-formel og uformel læring. Gennem projektperioden udvikles der i Yggdrasil nye måder hvorpå en sådan "kompetenceattest", kan anvendes af aktører som f.eks. jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Du kan læse meget mere om kompetenceattesten her. 

Kompetenceattest
Vejledning til udfyldese af kompetneceattest - borgere
Vejledning til samtalepartneren ved støtte til udfyldese af kompetenceattest

Udredning og case