Yggdrasil

Projektet er afsluttet

I Yggdrasil ønsker vi at synliggøre og dokumentere kompetencer, som man har tilegnet sig især i arbejdslivet eller fritidslivet, og som man ikke har papir på. Det kan f.eks. være arbejdsløse, ufaglærte, flygtninge, indvandrere eller andre grupper af mennesker, der ikke har en kompetencegivende uddannelse fra Danmark, Norge eller Sverige.

Projektet handler således ikke om, at uddannelsessystemet skal give merit for en tilsvarende uddannelse, men om at enkeltpersonerne kan få dokumenteret nogle reelle kompetencer, som de skandinaviske virksomheder efterspørger, uanset om der ligger en formel uddannelse bag, eller kompetencerne er erhvervet i arbejdslivet.

Vi vil i projektet udvikle et nyt redskab – en kompetenceattest - som synliggør disse reelle kompetencer og samtidigt etablere et tværnationalt samarbejde mellem aktører, der har opgaver med validering.

Projektbeskrivelse

Yggdrasil er et projekt for de organisationer og institutioner i og omkring beskæftigelsessystemet, der vejleder og rådgiver virksomheder om kompetencer og arbejdskraft, og det er et projekt om de ressourcer, som befinder sig på og på kanten af arbejdsmarkedet.

Projektet etablerer samarbejder mellem forskellige aktører, og det er gennem disse samarbejder (mellem uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsaktører) at validering introduceres som et redskab til at synliggøre og dokumentere kompetencer. Gennem udviklingen af en fælles skandinavisk "kompetenceattest" vil projektet skabe en ny og mere målrettet tilgang til identifikation og dokumentation af kompetencer hos målgrupperne. Kompetenceattesten vil rumme nye måder at identificere og dokumentere kompetencer på, der tager udgangspunkt i ikke-formel og uformel læring.

Gennem projektperioden udvikles der i Yggdrasil nye principper og metoder for hvordan en sådan "kompetenceattest", kan anvendes af aktører som f.eks. jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, og der udvikles en måde at bruge attesten på, så den styrker validering som en måde at arbejde med at synliggøre og dokumentere medarbejderes og potentielle medarbejderes kompetencer og ressourcer.

Partnere:

Danmark:

 • Region Midtjylland, Lead
 • VIA University College
 • Sosu Silkeborg

Sverige:

 • GR Validering Väst (koordinerende partner)
 • Strömstad kommun
 • Kunskapsförbundet Väst

Norge:

 • Larvik Kommune

 

Projektopgaver:

 • erfaringsafdækning og –opsamling af praksis i de deltagende lande
 • udarbejdelse af en kompetenceattest
 • etablering af et blivende skandinavisk samarbejde om validering af uformelle kompetencer erhvervet i arbejdslivet samt en model herfor
 • model for fælles skandinavisk kompetenceudvikling af dem, der arbejder med validering
 • etablering af transnationale netværk