Det er et af projektmålene i Yggdrasil, at udvikle et nyt redskab - en kompetenceattest - som kan være med til at synliggøre reelle kompetencer. Kompetenceattesten vil rumme nye måder at identificere og dokumentere kompetencer på, der tagr udgangspunkt i ikke-formel og uformel læring. Gennem projektperioden udvikles der i Yggdrasil nye måder, hvorpå en sådan "kompetenceattest" kan anvendes af aktører som f.eks. jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Du kan læse meget mere om kompetenceattesten her.

Du kan også læse nærmere om KUB-modellen, der er udviklet af Validering Väst og som vinder god udbredelse i Sverige.  KUB-modellen er udviklet med medfinansiering fra Västra Götalandsregionen og fra Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet gennem Yggdrasil projektet.

 

Link: 

Kompetenceattest
Vejledning til udfyldelse af kompetenceattest - borger
Vejledning til samtalepartneren ved støtte til udfyldelse af kompetenceattest
Håndbog i kortlægning af kompetencer
KUB-modellen-Validering Väst
Udredning og case
Rapport: Kortlægning og synliggørelse af kompetencer
Artikel fra Vejlederen 2-2019: Kompetencer skal kortlægges